ฟันล่างคร่อมฟันบน เคส 1
ฟันล่างคร่อมฟันบน เคส 1 -ก่อนจัดฟัน

Case

ฟันล่างคร่อมฟันบน เคส 1

เข้ามาที่คลินิคเพราะรุ่นน้องแนะนำมาว่าที่นี่มีจัดฟันพร้อมประสานงานผ่าตัดขากรรไกร เพราะรู้ตัวอยู่ว่าตัวเองเป็นคนฟันล่างคร่อมฟันบน ขากรรไกรมึปัญหาค้างเวลาหาวบ้างบางครั้ง

พอพบคุณหมอ คุณหมอก็บอกเคสเรายากมาก ต้องผ่าตัดขากรรไกร และเครื่องมือที่หมอใช้กับเราก็จัดเต็มมากๆๆๆ เราเป็นภูมิแพ้อากาศและโรคกระเพาะ คุณหมอก็บอกว่าเป็นผลมาจากเพดานเล็กเลยจึงมึปัญหาเรื่องระบบหายใจ

ส่วนอาการโรคกระเพาะนั้นเกิดจากเคี้ยวข้าวไม่ละเอียด อาหารลงไปชิ้นใหญ่เกินเลยทำให้กระเพาะต้องทำงานหนักจากนั้นเราจัดฟันกับคุณหมอ ใช้เวลา 2 ปีครึ่ง ซึ่งเร็วมาก (ดีใจ) อาการต่างๆ ทั้งกรามค้าง ภูมิแพ้ และโรคกระเพาะก็หายไปจริงๆ สุดท้าย หมอบอกไม่ต้องผ่าขากรรไกรได้นะ เราเลยรอดไม่ต้องผ่า

ผลจากการจัดฟันทำให้มั่นใจยิ้มเยอะขึ้นมากๆ ค่ะ ขอบคุณทางคลินิคนูเดนท์มากๆ ค่ะ สตาฟก็ใจดีค่ะ

BEFORE

ก่อนการจัดฟัน

AFTER

หลังการจัดฟัน

More Cases