ฟันล่างคร่อมฟันบน

ฟันล่างคร่อมฟันบน

ฟันล่างคร่อมฟันบน

EF Line มีประโยชน์มากในเด็กที่มีการสบฟันผิดปกติเช่นฟันหน้าล่างคร่อมฟันหน้าบน เด็กที่มีการกลืนผิดปกติ (Tongue thrusting habit) ทำให้ฟันหน้าบนห่าง ชอบดูดนิ้ว ทำให้ขากรรไกรบนแคบและมีฟันหน้าบนยื่นมาก เป็นต้น ความผิดปกติเหล่านี้ หากได้รับการแก้ไขตั้งแต่เด็กก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อช่องปาก การสบของฟันตลอดจนทำให้โครงสร้างใบหน้าปกติได้ง่ายมากขึ้น ตัวอย่างเช่นเด็กในภาพอายุเพียง 3 ขวบครึ่ง มีฟันหน้าล่างคร่อมฟันบนสนิทมองไม่เห็นฟันบนเลย หากปล่อยทิ้งไว้รอจนโตก่อน ก็จะเป็นการปิดโอกาสให้ขากรรไกรบนมีอิสระในการเจริญเติบโตตามปกติ แต่กลับถูกยับยั้ง เนื่องจากถูกกั้น (Block) โดยขากรรไกรล่างคร่อมล็อคไว้ตลอดเวลา เคสนี้ใส่ EF Line เพียง 1-2 อาทิตย์ ฟันหน้าบนก็ออกมาอยู่ข้างนอกฟันหน้าล่างได้ จากนั้นคุณหมอจะต้องติดตามดูแลผลต่อไปสักระยะหนึ่งหรือถ้าติดตามจนโตได้ก็จะดีที่สุดเพราะเครื่องมือใส่ง่ายสะดวกช่วง Follow up อาจใส่เฉพาะกลางคืนก็ได้
ส่วนเด็กที่มีปัญหาฟันหน้าบนยื่นมากหรือฟันหน้าบนกันบนริมฝีปากล่าง เวลาที่หุบปาก การใส่ EF Line จะช่วยลดปัญหาฟันหน้าบนที่ยื่นได้ดีมาก รวดเร็ว ทำให้เด็กไม่ต้องมีปมด้อยถูกเพื่อนล้อว่าฟันเหยืนฟันยื่นทั้งยังเป็น การลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (Prone to Accident) ของฟันหน้าบน หักตั้งแต่เด็กๆ จากการเล่นกีฬาหรือหกล้มหน้ากระแทกพื้น

เนื่องจาก EF Line เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่าย สะดวก เมื่อเด็กใส่ถูกวิธีที่จะทำให้ ได้ผลรวดเร็วและสามารถถอดเครื่องมือออกได้ง่ายมากเพื่อรับประทานอาหาร หรือแปรงฟัน ทำให้เด็กมีกำลังใจที่จะใส่ต่อไป ไม่เหมือนการใส่เหล็กจัดฟัน ซึ่งเจ็บและเกะกะ รับประทานอาหารลำบาก ทำความสะอาดยาก แต่ อย่างไรก็ดี การรักษาโดยการใช้ EF Line นี้จำเป็นต้องปรึกษากับทันตแพทย์ ที่มีความรู้และได้รับการอบรมวิธีการเลือกใช้ชนิดของ EF Line ให้เหมาะสม กับคนไข้แต่ละคนด้วย ทั้งนี้ขึ้นกับปัญหาความผิดปกติของเด็ก อายุ รูปแบบ ของความผิดปกติของกล้ามเนื้อใบหน้าและช่องปาก รวมทั้งการสบฟันและ อุปนิสัยที่ผิดปกติของคนไข้
การหาสาเหตุและการรักษาความผิดปกติดังกล่าวควรทำร่วมกับการประเมิน และติดตามผลต่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด ทั้งนี้ทันตแพทย์ จะประเมินและติดตามผลดูว่า คนไข้ยังมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือจัดฟัน ชนิดอื่นร่วมด้วยอีกหรือไม่ ในระหว่างหรือหลังจากการรักษาปรับสมดุลของ โครงสร้างกล้ามเนื้อใบหน้าและช่องปาก โดย EF Line แล้ว อนึ่งถ้าหากมี การตรวจวินิจฉัยและเลือกใช้ EF Line ได้อย่างถูกต้องในคนไข้เด็กแต่ละคนแล้ว ผลที่คนไข้จะได้รับอย่างน้อยที่สุดก็คือ การลดความรุนแรงของความผิดปกติ ลงได้อย่างเห็นได้ชัดหรืออาจรจัดความผิดปกติดังกล่าวได้เกือบทั้งหมดเลยก็ได้
ดังนั้นหากผู้ปกครองท่านใดมีความกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาการสบฟัน และ การเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อใบหน้าและช่องปากของบุตรหลาน ท่านสามารถ พาเด็กไปพบและปรึกษากับทันตแพทย์ประจำศูนย์ EF Center เพื่อรับการ ตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่า EF Line ชนิดไหนเหมาะสมและ/หรือสามารถ แก้ไขปัญหาที่บุตรหลานท่านประสบอยู่ได้หรือไม่อย่างไร

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest