การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส 1
ใส่ฟันและจัดฟัน เคส 1 - Before

Case

การปรับโครงหน้าด้วยการใส่ฟัน

ฟันสึกมาก มีปัญหาในการบดเคี้ยว

รู้สึกเสียบุคลิก ไม่มั่นใจเวลายิ้ม

ทานอาหารเมื่อยคางมากๆ 

บดไม่ละเอียด

BEFORE

ก่อนการจัดฟัน

ใส่ฟันและจัดฟัน เคส 1 - Before

AFTER

หลังการจัดฟัน

ใส่ฟัน เคส1 - After
More Cases