การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส 2
ใส่ฟันและจัดฟัน เคส 2 ปรับโครงหน้าด้วยการใส่ฟันและจัดฟัน-เคส2-Before

Case

การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส 2

ฟันล่างคร่อมฟันบน เวลายิ้มมองไม่เห็นฟันบน ฟันสึกกร่อนมากและรวดเร็ว มีปัญหาในการบดเคี้ยว ไม่ละเอียด ปวดขากรรไกรมาก

BEFORE

ก่อนการจัดฟัน

ใส่ฟันและจัดฟัน เคส 2 ปรับโครงหน้าด้วยการใส่ฟันและจัดฟัน-เคส2-Before

AFTER

หลังการจัดฟัน

ปรับโครงหน้าด้วยการใส่ฟันและจัดฟัน-เคส2-After
More Cases