การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส 3
การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส3-Before

Case

การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส 2

ฟันเหยิน ทำให้ดูดุ เคี้ยวข้าวไม่ละเอียด

สีฟันเข้มคล้ำ ยิ้มไม่มั่นใจ

BEFORE

ก่อนการจัดฟัน

การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส3-Before

AFTER

หลังการจัดฟัน

การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส3-After
More Cases