การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส 4
การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส4-Before

Case

การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส4

ฟันหลังตกท้องช้าง มีปัญหาในการบดเคี้ยว

เคี้ยวได้ไม่มีน้ำหนัก และเศษอาหารติดง่าย เอาออกอยาก ทำให้ปวดเหงือก มีกลิ่น

BEFORE

ก่อนการจัดฟัน

การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส4-Before

AFTER

หลังการจัดฟัน

การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส4-After
More Cases