EF Line เคส 3 – น้องเมญ่า

ฟันล่างคร่อมฟันบน

เด็กที่มีการกลืนผิดปกติ (Tongue thrusting habit) ทำให้ฟันหน้าบนห่าง ชอบดูดนิ้ว ทำให้ขากรรไกรบนแคบและมีฟันหน้าบนยื่นมาก เป็นต้น ความผิดปกติเหล่านี้ หากได้รับการแก้ไขตั้งแต่เด็กก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อช่องปาก การสบของฟันตลอดจนทำให้โครงสร้างใบหน้าปกติได้ง่ายมากขึ้น ตัวอย่างเช่นเด็กในภาพอายุเพียง 3 ขวบครึ่ง มีฟันหน้าล่างคร่อมฟันบนสนิทมองไม่เห็นฟันบนเลย หากปล่อยทิ้งไว้รอจนโตก่อน ก็จะเป็นการปิดโอกาสให้ขากรรไกรบนมีอิสระในการเจริญเติบโตตามปกติ แต่กลับถูกยับยั้ง เนื่องจากถูกกั้น (Block) โดยขากรรไกรล่างคร่อมล็อคไว้ตลอดเวลา เคสนี้ใส่ EF Line เพียง 1-2 อาทิตย์ ฟันหน้าบนก็ออกมาอยู่ข้างนอกฟันหน้าล่างได้ อ่านต่อ…

ฟันล่างคร่อมฟันบน

ฟันล่างคร่อมฟันบน

ฟันล่างคร่อมฟันบน EF Line มีประโยชน์มากในเด็กที่มีการสบฟันผิดปกติเช่นฟันหน้าล่างคร่อมฟันหน้าบน เด็กที่มีการกลืนผิดปกติ (Tongue thrusting habit) ทำให้ฟันหน้าบนห่าง ชอบดูดนิ้ว ทำให้ขากรรไกรบนแคบและมีฟันหน้าบนยื่นมาก เป็นต้น ความผิดปกติเหล่านี้ หากได้รับการแก้ไขตั้งแต่เด็กก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อช่องปาก การสบของฟันตลอดจนทำให้โครงสร้างใบหน้าปกติได้ง่ายมากขึ้น ตัวอย่างเช่นเด็กในภาพอายุเพียง 3 ขวบครึ่ง มีฟันหน้าล่างคร่อมฟันบนสนิทมองไม่เห็นฟันบนเลย หากปล่อยทิ้งไว้รอจนโตก่อน ก็จะเป็นการปิดโอกาสให้ขากรรไกรบนมีอิสระในการเจริญเติบโตตามปกติ แต่กลับถูกยับยั้ง เนื่องจากถูกกั้น (Block) โดยขากรรไกรล่างคร่อมล็อคไว้ตลอดเวลา เคสนี้ใส่ EF Line เพียง 1-2 อาทิตย์ ฟันหน้าบนก็ออกมาอยู่ข้างนอกฟันหน้าล่างได้ จากนั้นคุณหมอจะต้องติดตามดูแลผลต่อไปสักระยะหนึ่งหรือถ้าติดตามจนโตได้ก็จะดีที่สุดเพราะเครื่องมือใส่ง่ายสะดวกช่วง Follow up อาจใส่เฉพาะกลางคืนก็ได้ ส่วนเด็กที่มีปัญหาฟันหน้าบนยื่นมากหรือฟันหน้าบนกันบนริมฝีปากล่าง เวลาที่หุบปาก การใส่ EF Line จะช่วยลดปัญหาฟันหน้าบนที่ยื่นได้ดีมาก รวดเร็ว ทำให้เด็กไม่ต้องมีปมด้อยถูกเพื่อนล้อว่าฟันเหยืนฟันยื่นทั้งยังเป็น การลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (Prone to Accident) ของฟันหน้าบน หักตั้งแต่เด็กๆ จากการเล่นกีฬาหรือหกล้มหน้ากระแทกพื้น เนื่องจาก EF Line เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่าย สะดวก […]

EF Line เคส 2 – น้องภวิลรดา

ลูกชอบกัดผ้า ลูกติดผ้า

น้องภวิลรดามีพฤติกรรมชอบกัดดึงผ้า ติดผ้า ทำให้เกิดผลเสียต่อสมดุลของใบหน้าและการจัดเรียงตัวของฟัน อ่านเพิ่มเติม

ลูกชอบกัดผ้า ลูกติดผ้า

ลูกชอบกัดผ้า ลูกติดผ้า

ลูกชอบกัดผ้า ลูกติดผ้า ปัจจุบันวิวัฒนาการของเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้มีการพัฒนาอย่างมาก จากการศึกษาวิจัยมากมายพบว่า โครงสร้างของใบหน้ากล้ามเนื้อในช่องปากรวมถึงลิ้น มีความสำคัญต่อการพัฒนา เปลี่ยนแปลงของขนาดรูปร่างของใบหน้า ฟันและกระดูกขากรรไกรพฤติกรรมและอุปนิสัยบางอย่างสามารถทำให้เกิดผลเสียต่อสมดุลของใบหน้าและการจัดเรียงตัวของฟันได้ นอกเหนือไปจากผลทางพันธุกรรม ตัวอย่างเช่น การดูดนิ้ว การกัดเล็บ การนั่งเท้าคางข้างเดียวนาน ๆ การหายใจทางปากเนื่องจากเป็นภูมิแพ้หรือมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ เช่น ต่อมทอนซิลหรือต่อมอะดรีนอยด์ที่โตผิดปกติ ทำให้ช่องทางเดินหายใจมีขนาดแคบลง ลิ้นอยู่ในตำแหน่งไม่ถูกต้อง (ซึ่งมักจะอยู่ต่ำมาก) หายใจไม่ถนัดต้องอ้าปากเพื่อช่วยหายใจที่เรียกว่าการหายใจทางปาก (Mouth breathing) สิ่งเหล่านี้จะมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาและเจริญเติบโตของกระดูกใบหน้าและขากรรไกรรวมถึงการเรียงตัวของฟันในช่องปากได้ EF (Education Eonctionnelle, or Functional Education) เป็นวิวัฒนาการของเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้อย่างหนึ่งจากประเทศฝรั่งเศสที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยปรับสมดุลของกล้ามเนื้อใบหน้า อวัยวะในและรอบ ๆ ช่องปากรวมถึงลิ้นได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเด็ก เนื่องจาก EF Line เป็นเครื่องมือถอดได้คล้ายยางที่นิ่ม ๆ ไม่มีความแหลมคมเหมือนเหล็กจัดฟัน มีสีสันสวยงามให้เด็กเลือกได้เด็ก ๆ สามารถใส่และถอดเองได้ง่ายไม่เจ็บ เมื่อ EF Line ชนิดที่เหมาะสมกับปัญหาของคนไข้อยู่ในช่องปากอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะทำหน้าที่ปรับลิ้นให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ช่วยปรับขากรรไกรล่างให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องกับขากรรไกรบน ช่วยปรับสมดุลของกล้ามเนื้อในและรอบ ๆ ช่องปาก กระพุ้งแก้ม และ ลิ้น […]

EF Line เคส 1 – น้องอลีน่า

ลูกติดขวดนม เลิกนมช้า EF Line

น้องอลีน่ามีปัญหาการหายใจทางปาก ตำแหน่งการวางลิ้นผิดวิธีทำให้ไปปิดกั้นการหายใจซึ่งทำให้เกิดอาการนอนกรนและนอนหลับไม่สนิท มีอาการลิ้นดุนฟัน นอกจากนี้น้องยังติดนิสัยชอบกัดของเล่น ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลต่อการเรียงตัวของฟัน ทำให้ฟันน้องบิดเกไม่สวยงาม  อ่านเพิ่มเติม

ลูกติดขวดนม เลิกนมช้า

ลูกติดขวดนม เลิกนมช้า EF Line

ลูกติดขวดนม เลิกนมช้า ในวัยเด็กดิฉันฟันผุทั้งปาก ส่งผลถึงวัยผู้ใหญ่ที่มีฟันแท้เบี้ยว การสบฟันไม่ดี พูดไม่ชัด ฟันล่างทับฟันบน คางยื่น รู้สึกมีปมด้อยตลอดเวลา จึงต้องเข้ารับการจัดฟัน และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา ต้องใช้ความอดทนและระยะเวลานาน เมื่อจัดฟันจึงรู้คุณค่าของการมีฟันสวย เพราะทำให้เรามีความมั่นใจที่จะพูดหรือยิ้ม เมื่อมีลูก ดิฉันจึงมุ่งมั่นเลี้ยงดูเอาใจใส่เค้าเป็นอย่างดี น้องอลีน่ามีสุขภาพฟันแข็งแรงฟันไม่ผุ ลูกจึงมีความสุขร่าเริง แต่ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนเมื่อน้องอลีน่าอายุ 7 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงที่ฟันแท้เริ่มขึ้น ช่วงนั้นน้องเริ่มมีอาการหวัดและน้ำมูกไหวตลอด นอนกรน ขอบตาดำริมฝีปากแห้งลอก ตื่นนอนไม่แจ่มใสที่ สำคัญฟันแท้คู่หน้าบิดเกไม่เข้ารูป เวลายิ้มจึงมักถูกถามว่า“ ทำไมฟันเก ฟันเบี้ยว ฟันไม่สวย น้องจึงเริ่มไม่ค่อยยิ้ม ขาดความมั่นใจ ดิฉันจึงพาน้องไปปรึกษาคุณหมอนิด (ทพญ. วัลลภา เวชวงศ์วาน) ที่คลินิกนูเด้นท์ ที่ดิฉันรักษาจัดฟันอยู่ หลังจากที่ให้คุณหมอนิดตรวจ พบว่าน้องอลีน่ามีปัญหาการหายใจทางปาก ตำแหน่งการวางลิ้นผิดวิธีทำให้ไปปิดกั้นการหายใจซึ่งทำให้เกิดอาการนอนกรนและนอนหลับไม่สนิท มีอาการลิ้นดุนฟัน นอกจากนี้น้องยังติดนิสัยชอบกัดของเล่น ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลต่อการเรียงตัวของฟัน ทำให้ฟันน้องบิดเกไม่สวยงาม คุณหมอจึงแนะนำการรักษาด้วยเครื่องมือจัดฟันในวัยเด็ก ที่เรียกว่า“ EF Line” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายฟันยาง คุณหมอจะเลือกให้น้องใส่ โดยให้น้องใส่ทุกวัน ตอนเช้า 2 […]

ฟันปลอมมีกี่แบบ แตกต่างกันยังไง?

ฟันปลอมมีกี่แบบ

ฟันปลอม มี 2 แบบ คือ แบบถอดทำความสะอาดได้  แบบติดถาวรถอดไม่ได้   ความแตกต่าง คือ แบบถอดได้เสมือนมนุษย์ ต้องใส่ชุดชั้นใน ต้องแกะมาทำความสะอาดบ่อยๆ ทุกครั้งที่ทานอาหาร เศษอาหารติดเสมอ กลางคืนต้องถอดนอนเพื่อพักเหงือก ถ้าไม่ทำจะเกิดการหมักหมม สกปรก มีกลิ่นปาก ฟันผุ แบบไม่ต้องถอด สามารถจำลองเสมือนเกิดมามีฟันขึ้นมาใหม่ การดูแลทำความสะอาดในชีวิตประจำวันน้อยกว่ากันมาก แต่ราคาก็แตกต่างกันมากด้วยเช่นกัน

ทำไมที่คลินิกนูเด้นท์ไม่มีการจัดฟันแบบใส

การจัดฟันแบบใส

ทำครับ แต่ไม่ค่อยได้แนะนำ จะแนะนำในคนไข้ที่จำเป็นจริงๆ เช่น จากอาชีพการงาน ที่นี่ชอบทำงานแบบสมบูรณ์ การจัดฟันแบบ Bracket ให้ผลดีกว่ามาก แถมที่นี่ชอบปรับปรุงโครงสร้างใบหน้าด้วย ตัวอย่างผลงานการจัดฟันของทางคลินิก

จัดฟันแบบลวดกับแบบใสแตกต่างกันอย่างไร มีข้อดีอะไรบ้าง

จัดฟันแบบลวดกับแบบใสแตกต่างกันอย่างไร

เป็นคำถามยอดฮิตที่มีการสอบถามกันเข้ามาตลอดเรื่อง จัดฟันแบบลวดกับแบบใส หมอขอสรุปในแง่มุมส่วนตัวของหมอเอง ยอมรับได้? กับค่าใช้จ่ายที่แพงกว่า 2-5 เท่า อย่างน้อยใช้แบบใส ราคาน่าจะระดับแสนขึ้นไป ยอมรับได้? กับเวลาการรักษาที่ต้องมีมากเพิ่มขึ้น การจัดฟันปกติจะใช้เวลา 2 ปี – 2 ปีครึ่ง แต่แบบใสอาจ 3-4 ปี ในเคสระดับเดียวกัน และในขณะที่ การจัดฟันแบบลวด มีวิวัฒนาการใหม่ เช่น ลวดโลหะนิ่มแบบหมากฝรั่ง (Gummetal, ผลิตโดย Toyota, Japan) ให้ผลการรักษาสั้นไปอีก 6 เดือน – ปีครึ่ง และมักไม่เกิน 2 ปี คุณมีวินัยแค่ไหน กับการต้องใส่เครื่องมือโดยตลอด ทำเครื่องมือหายไม่ได้ ทำหายต้องถอยหลังกลับ และปัญหาเศษอาหารติดตามซอกฟันมากๆช่วงระหว่างให้การรักษา คุณมีความจำเป็นแค่ไหน? เช่น อาชีพการงาน ข้อกำหนด? ข้อมูลอื่นๆ จะเป็นข้อดีและข้อเสียทางคลินิก ซึ่งอยู่กับฝีมือหมอแต่ละท่าน ตัวอย่างผลงานการจัดฟันของทางคลินิก

การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส 4

การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส4-Before

การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส4 ฟันหลังตกท้องช้าง มีปัญหาในการบดเคี้ยว เคี้ยวได้ไม่มีน้ำหนัก และเศษอาหารติดง่าย เอาออกอยาก ทำให้ปวดเหงือก มีกลิ่น BEFORE ก่อนการจัดฟัน AFTER หลังการจัดฟัน