การฟอกสีฟันที่คลินิกกับที่บ้านแตกต่างกันอย่างไร

ฟอกสีฟันที่คลินิก

ต่างกันที่ความสะดวก รวดเร็ว ทั้ง 2 ถือเป็น Dentist Monitoring คือ การฟอกสีฟัน ที่อยู่ในความดูแลของทันตแพทย์ รับผิดชอบกับความขาวของสีฟัน และ รับผิดชอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการฟอก เช่น เสียวฟัน