EF Line เคส 3 – น้องเมญ่า

ฟันล่างคร่อมฟันบน

เด็กที่มีการกลืนผิดปกติ (Tongue thrusting habit) ทำให้ฟันหน้าบนห่าง ชอบดูดนิ้ว ทำให้ขากรรไกรบนแคบและมีฟันหน้าบนยื่นมาก เป็นต้น ความผิดปกติเหล่านี้ หากได้รับการแก้ไขตั้งแต่เด็กก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อช่องปาก การสบของฟันตลอดจนทำให้โครงสร้างใบหน้าปกติได้ง่ายมากขึ้น ตัวอย่างเช่นเด็กในภาพอายุเพียง 3 ขวบครึ่ง มีฟันหน้าล่างคร่อมฟันบนสนิทมองไม่เห็นฟันบนเลย หากปล่อยทิ้งไว้รอจนโตก่อน ก็จะเป็นการปิดโอกาสให้ขากรรไกรบนมีอิสระในการเจริญเติบโตตามปกติ แต่กลับถูกยับยั้ง เนื่องจากถูกกั้น (Block) โดยขากรรไกรล่างคร่อมล็อคไว้ตลอดเวลา เคสนี้ใส่ EF Line เพียง 1-2 อาทิตย์ ฟันหน้าบนก็ออกมาอยู่ข้างนอกฟันหน้าล่างได้ อ่านต่อ…

EF Line เคส 2 – น้องภวิลรดา

ลูกชอบกัดผ้า ลูกติดผ้า

น้องภวิลรดามีพฤติกรรมชอบกัดดึงผ้า ติดผ้า ทำให้เกิดผลเสียต่อสมดุลของใบหน้าและการจัดเรียงตัวของฟัน อ่านเพิ่มเติม

EF Line เคส 1 – น้องอลีน่า

ลูกติดขวดนม เลิกนมช้า EF Line

น้องอลีน่ามีปัญหาการหายใจทางปาก ตำแหน่งการวางลิ้นผิดวิธีทำให้ไปปิดกั้นการหายใจซึ่งทำให้เกิดอาการนอนกรนและนอนหลับไม่สนิท มีอาการลิ้นดุนฟัน นอกจากนี้น้องยังติดนิสัยชอบกัดของเล่น ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลต่อการเรียงตัวของฟัน ทำให้ฟันน้องบิดเกไม่สวยงาม  อ่านเพิ่มเติม

การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส 4

การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส4-Before

การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส4 ฟันหลังตกท้องช้าง มีปัญหาในการบดเคี้ยว เคี้ยวได้ไม่มีน้ำหนัก และเศษอาหารติดง่าย เอาออกอยาก ทำให้ปวดเหงือก มีกลิ่น BEFORE ก่อนการจัดฟัน AFTER หลังการจัดฟัน

การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส 3

การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส3-Before

การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส 2 ฟันเหยิน ทำให้ดูดุ เคี้ยวข้าวไม่ละเอียด สีฟันเข้มคล้ำ ยิ้มไม่มั่นใจ BEFORE ก่อนการจัดฟัน AFTER หลังการจัดฟัน

การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส 2

ใส่ฟันและจัดฟัน เคส 2 ปรับโครงหน้าด้วยการใส่ฟันและจัดฟัน-เคส2-Before

การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส 2 ฟันล่างคร่อมฟันบน เวลายิ้มมองไม่เห็นฟันบน ฟันสึกกร่อนมากและรวดเร็ว มีปัญหาในการบดเคี้ยว ไม่ละเอียด ปวดขากรรไกรมาก BEFORE ก่อนการจัดฟัน AFTER หลังการจัดฟัน

การปรับโครงหน้าทางการใส่ฟันและจัดฟัน เคส 1

ใส่ฟันและจัดฟัน เคส 1 - Before

การปรับโครงหน้าด้วยการใส่ฟัน ฟันสึกมาก มีปัญหาในการบดเคี้ยว รู้สึกเสียบุคลิก ไม่มั่นใจเวลายิ้ม ทานอาหารเมื่อยคางมากๆ บดไม่ละเอียด BEFORE ก่อนการจัดฟัน AFTER หลังการจัดฟัน