EF Line เคส 1 – น้องอลีน่า
ลูกติดขวดนม เลิกนมช้า EF Line

Case

น้องอลีน่ามีปัญหาการหายใจทางปาก ตำแหน่งการวางลิ้นผิดวิธีทำให้ไปปิดกั้นการหายใจซึ่งทำให้เกิดอาการนอนกรนและนอนหลับไม่สนิท มีอาการลิ้นดุนฟัน นอกจากนี้น้องยังติดนิสัยชอบกัดของเล่น ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลต่อการเรียงตัวของฟัน ทำให้ฟันน้องบิดเกไม่สวยงาม  อ่านเพิ่มเติม

More Cases