EF Line เคส 3 – น้องเมญ่า
ฟันล่างคร่อมฟันบน

Case

เด็กที่มีการกลืนผิดปกติ (Tongue thrusting habit) ทำให้ฟันหน้าบนห่าง ชอบดูดนิ้ว ทำให้ขากรรไกรบนแคบและมีฟันหน้าบนยื่นมาก เป็นต้น ความผิดปกติเหล่านี้ หากได้รับการแก้ไขตั้งแต่เด็กก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อช่องปาก การสบของฟันตลอดจนทำให้โครงสร้างใบหน้าปกติได้ง่ายมากขึ้น ตัวอย่างเช่นเด็กในภาพอายุเพียง 3 ขวบครึ่ง มีฟันหน้าล่างคร่อมฟันบนสนิทมองไม่เห็นฟันบนเลย หากปล่อยทิ้งไว้รอจนโตก่อน ก็จะเป็นการปิดโอกาสให้ขากรรไกรบนมีอิสระในการเจริญเติบโตตามปกติ แต่กลับถูกยับยั้ง เนื่องจากถูกกั้น (Block) โดยขากรรไกรล่างคร่อมล็อคไว้ตลอดเวลา เคสนี้ใส่ EF Line เพียง 1-2 อาทิตย์ ฟันหน้าบนก็ออกมาอยู่ข้างนอกฟันหน้าล่างได้

อ่านต่อ…

More Cases