บริการของคลินิก

Services

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

จัดฟัน
ปรับโครงใบหน้าและขากรรไกร

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมทั่วไป

การตรวจวินิจฉัยโรค
อุดฟัน
ขูดหินปูนและขัดฟัน
รักษารากฟัน

ทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมรากเทียม

เติมกระดูกเทียม
รากเทียม+ใส่ฟัน

ทันตกรรม/ศัลยกรรม

ทันตกรรม/ศัลยกรรม

ผ่าฟันคุด
ผ่าตัดกระดูก
ถอนฟัน

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

การฟอกสีฟัน
วีเนียร์
การตัดตกแต่งเหงือก

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์

ครอบฟัน
สะพานฟัน
ฟันปลอม

X-ray

X-ray

X-ray ฟิลม์เล็ก ในช่องปาก
X-ray ฟิลม์ใหญ่

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรม/ศัลยกรรม

EF Line
ฟลูออไรด์